Om ASEBA© kurset

For at kunne benytte ASEBA © er det påkrævet, at man har været på kursus.

Dog kan testen også anvendes ved scoring hos ISA uden kursusdeltagelse.

Kursus i brug af Achenbachs empiribaserede assessmentsystem

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne kendskab til Achenbachs empiribaserede assessmentsystem ASEBA med henblik på anvendelse af systemet i forbindelse med klinisk, psykologisk assessment af børn, unge og voksne. Kurset har endvidere til formål at give deltagerne forudsætninger for at kunne administrere, score og tolke testen, samt give en indføring i testens variable, samt syndrom- og kompetenceskalaer.

Indhold

Af kursusindholdet kan nævnes: Achenbachs empiribaserede assessmentsystems historiske baggrund, herunder identifikation af syndromer ved hjælp af faktoranalytiske procedurer. Empirisk ”Bottom-up” versus ”Top-down” tilgang til klassifikation. Kategoriale og dimensionelle klassifikationssystemer. Testens teoretiske og psykometriske forankning. Præsentation af de forskellige spørgeskemaer: CBCL, YSF, TRF, ARF, ABCL, OARF og OABCL. Deskriptiv statistik til tolkning af resultater: Rå-scores omsætning til T-scorer og percentiler, effektstørrelse. Kompetence og adaptive skalaer samt kliniske syndromer. Normal-, grænse- og kliniske områder. Sammenligning med DSM-V skalaer. Kritiske items. Total problemscorer, samt internalisering og eksternalisering. Profiltyper og kryds-informant sammenligning af problemscorer. Achenbachs assessmentsystem til forskning og måling af effekt. Administration af ADM computerprogram herunder tolkning af dataudskrifter. På kursusdagen vil deltagerne få udleveret computerprogrammet så medbring en bærbar computer. Det vil være fint, om nogle deltagere kunne medbringe en case til øvelsesbrug.

Form

Formen er på første kursusdag forelæsning, afvekslende med mulighed for spørgsmål og korte 2-3 mandsdiskussioner, korte oplæg, og korte gruppedrøftelse med hjemmearbejde i form af træning i afprøvning af test samt litteraturstudier. På andendagen indtastning af data, fremlæggelse af resultater og tolkning i plenum.

Underviser

Poul Nissen, fil. Dr., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi. Associate professor og privatpraktiserende psykolog.

Deltagere

Kurset henvender sig til akademikere som psykologer og psykiatere. Deltagerantal på kurset er maksimalt 20.

Timetal/varighed

Kurset afvikles over 2 dage med ca. 3 – 4 ugers mellemrum og har en varighed på 12 timer. 6 timer på første kursusdag og 6 timer på anden kursusdag. På anden kursusdag fremlægger deltagerne testresultater fra egen praksis til tolkning i plenum og fælles supervision.

Kursusbevis

Efter gennemførelse af de 2 kursusdage samt fremlæggelse af testresultater og tolkning i plenum udstedes kursusbevis.

Godkendelse

Kurset er godkendt af psykopatologisk fagnævn til at indgå som en del af videreuddannelsen til specialist i psykopatologi med 12 timer i emneområde 13.4.4.2.2 Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik (48 timer).

Litteratur

Achenbach, T. M. (2009). The Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA): Development, Findings, Theory, and Applications. Burlington: University of Vermont.

Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2007). Multicultural Understanding of Child and Adolescent Psycholopathology - Implications for Mental Health Assessment. New York: The Guilford Press.

Dancey, C. P., & Reidy, J. (2007). Statistics Without Maths for Psychology. New York: Pearson Education Limited.

Nissen, P. (2007). Assessment- & interventionsguide - teori- og evidensbaseret intervention, praksisbaseret evidens og effektmåling. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Nissen, P. (2008). Achenbachs empiribaserede assessmentsystem. Psykolog Nyt, 62(8), 16-21.

Nissen, P. (2011). Achenbachs Child behavior Checklist CBCL og relaterede instrumenter.  København: Forlaget Skolepsykologi.

Nissen, P. (2017). Undersøg- praktikerens guide til undersøgelsesdesign og formidling af resultater. København: Dansk psykologisk Forlag.

Hvor

Kurserne afholdes på Hotel Scanic ved Vesterport. Det ligger centralt i København og er kun et stenkast fra Københavns Hovedbanegård.

Der er mulighed for parkering i Hotel Scanidcs underjordiske parkeringshus.

Dato for kurset opdates løbende på hjemmesiden.

 

Samlet pris for de to kursusdage: 

Kr. 9.995,- eks. moms.