Om ISA - Institut for social analyse

 

ISA blev startet i 1963 af Per I. Hensen, som på det tidspunkt var administrerende direktør for den sociale organisation Askovgården med hovedsæde i København og var der til udgangen af 2012. Se nærmere under, hvem er vi.

Jeg var og er meget optaget af brug af teori – metode – måling inden for den sociale sektor. Det er, efter min mening, en stor mangelvare i denne sektor, da der ikke eksisterer en akademisk tradition for udvikling og forskning. Siden 1983 har man talt om, at der blev anvendt mange hundrede millioner af kroner til eksempelvis behandling af børn og unge i den sociale sektor, men man vidste ikke, hvad der kom ud af behandlingen. Virkede den eller virkede den ikke. Sådan er det stadigvæk i 2017, desværre. Man ved ikke, hvilke behandlinger, som virker.

Institut for social Analyse har hele tiden søgt, at råde bod på manglen af evidens og outcome i den sociale sektor. Således udviklede jeg et målings instrument: ” Assessment – Intervention – model”, edition 1, hvor jeg har søgt at måle på behandlingen af børn og unge. Jeg er ved at udvikle et måleinstrument for voksne: ”Assessment – Intervention Model” for voksne, som befinder sig både i sundheds- og socialsektoren.

ISA er distributør i Danmark af personlighedstesten ”Adult Self Report” og ”Older Adult Self Report”, som er en ikke klinisk personlighedstest, der anvendes i 100 lande verden over. Se nærmere: www.aseba.com. Nedenfor beskrives de to tests nærmere.

I mange år har Per I. Hensen og Poul Nissen arbejdet sammen om måling af socialt arbejde. Vi har, således, udarbejdet en behandlings- og forskningsmodel for behandlingscentret ”Dialog Mod Vold”. Forskningsmodellen er en metode, hvor der foretages den første måling ved borgerens start i behandlingen: S1. Herefter foretages der en teoribaseret behandling, som er på cirka et år. Herefter foretages den anden måling: S2. De to måleresultater sammenlignes, og man kan se, om der er sket en udvikling hos borgeren, samt se, hvilken udvikling, der er sket.

ISA står således til rådighed for institutioner og organisationer til at foretage sådanne målinger, der selvfølgelig vil involvere medarbejderne i processen, så der samtidig sker en faglig udvikling. I årene på Askovgården, fra 1983 til 2012, var det klart at medarbejdere og ledere var glade for et instrument, som kunne forklare deres faglighed, samtidig var, de involverede borgere, glade for at man kunne påvise en udvikling i deres behandling.

Såfremt man ønske at gøre brug af dette tilbud, så skriv en mail, og ISA vil skabe en kontakt, så der kan lægges en eventuel plan for et samarbejde.

 

Kontakt: Rikke Korshøj Theill, rikke@isatest.dk

 

I forbindelse med ISA og Askovgårdens samarbejde har der været følgende udgivelser:

Boolsen, Merete. Watt, Hensen, Per. I. Madsen Ebbe. Ro. (1983). Psyko-Sociale problemer, Distriktspsykiatri og Tværfagligt Samarbejde. Dansk Tidsskrifts Tryk.

Adolph, Erik., Hensen, Per. I., Hertz, Marianne., Jacobsen, J. Lange., Klitgaard, Vibeke., Sælan, Henrik. (1990). Distriktspsykiatri – Hvad nu? Ideer om centerløst samarbejde. Dansk Tidsskrift Tryk.

Hensen, Per. I., Justesen, Johs. Starup., Laursen, Svend., Mørch, Svend. ( 1994). Opsøgende arbejde som metode – om opsøgende klubarbejde – erfaringer, praksis, teori og metodik – i Danmark, Norge, Sverige. Dansk Ungdomsklubseminarium.

Adolph, Erik., Blæhr, Mogens., Faureholm, Jytte., Hensen, Per. I., Ramian, Knud., Sundberg, Tor. (1999). Socialt arbejde med sindslidende, en basisbog. Systime.

Hensen, Per. I. (2000). NY START – en specialpædagogisk metode på kognitivt grundlag, Systime.

Hensen, Per. I. (2003). Assessment – Intervention Model, edition 1 – en psyko-social udrednings- og interventionsmodel for 12 – 23 årige. Askovgården.

Hensen, Per. I., Petersen Øbo. Helle. (2004). Dialog Mod Vold. Systime Academic.

Hensen, Per. I. ( 2007). Vold i Familien i Danmark. En beskrivelse af voldelige mænd, som har deltaget i det danske behandlingsprogram ”Dialog Mod Vold”. Askovgården.

Hensen, Per. I. (2011). Uddrag af ”Vold i Familien i Danmark”, oversat til russisk. Nordic Council of Ministers.

Hensen Per. I. (2014). Mit Liv med Askovgården 1943 -2012. Gahrgalleri.

 

 

Menneskerne bag

Per Hensen

Forfatter til bogen ’Mit liv med Askovgården 1943-2012’ om den frivillige, sociale organisation på Nørrebro, som i hans tid som forstander og senere administrerende direktør (1972-2012) udviklede sig til en landsdækkende ngo (non governmental organisation).

Uddannet cand.mag. og cand.psych., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi. Var i en to-årig periode fra 1995 til 1997 væk fra Askovgården for at arbejde dels som udviklingschef i Socialforvaltningen, Storstrøms Amt, dels som projektleder for NY START, et samarbejde mellem Socialministeriet og Det Kriminalpræventive Råd.

Har haft en lang række tillidsposter på det sociale område og udgivet en række bøger om sociale problemstillinger.

 

Kontakt Per Hensen på per@isatest.dk

Poul Nissen

Poul Nissen er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og psykoterapi, associate professor og privatpraktiserende psykolog. Han har skrevet doktordisputats om børn og unge med fastlåst identitetsudvikling og er forfatter til knap to hundrede publikationer heraf en lang række bøger, hvoraf en del er oversat til engelsk, norsk og svensk. I de senere år har han bl.a. arbejdet med effektforskning og evaluering i forbindelse med unge kriminelle, børn på døgninstitutioner, specialundervisning og højt begavede børn samt udviklet digitaliserede instrumenter til måling af læring og trivsel og identifikation af højt begavede børn og unge.

 

Kontakt Poul Nissen på poul@isatest.dk

Rikke Theill

Administration. Når du bestiller eller har spøgsmål til vores produkter, er det Rikke du taler med.

Personlig assistent for cand. psych. Per Hensen.

 

Kontakt Rikke Korshøj Theill på rikke@isatest.dk

Vores baggrund

Rikke Theill, Poul Nissen og Per I. Hensen er et team, som har arbejdet sammen i mange år under den erhvervsdrivende fond Askovgården.

Rikke Theill har været og er administrativ tovholder. Poul Nissen er dr. samt cand. psych. aut. og specialist i børnepsykologi samt klinisk psykologi og supervisor. Poul Nissen har udviklet flere tests. Per I. Hensen er cand.psych. aut. Specialist i psykoterapi og supervisor.   

Askovgården havde sin egen udviklingsafdeling, hvor vi især arbejdede med psykologiske tests og måling af det sociale arbejde.

Vi arbejdede med ASEBA tests og sammen med grundlæggeren Tom Achenbach samarbejdede vi om brug af test i det psykologiske kliniske arbejde i Danmark. Tom Achenbach har besøgt os og forelæst på Danmarks Pædagogiske Universitet. Vi har stadig en god kontakt til Tom Achenbach. Desuden samarbejder vi med Erik Simonsen, som er professor, dr.Hc., Ph.d. Og forskningsdirektør. Sammen med Erik Simonsen har vi samarbejdet med Ted Millon, som er en af de største teoretikere inden for personlighedsforstyrrelser og udvikler af Millons personlighedstests, som vi har anvendt i vores kliniske arbejde. Millon besøgte os i 1998.

I ISA arbejder vi stadig med brugen af personlighedstests i det klinisk psykologiske og sociale behandlings arbejde, da det er en meget anvendelig måde, at starte en klinisk undersøgelse på. Vi er endvidere meget optaget af at måle det kliniske sociale arbejde, så det bliver en faglig kvalitet i det aktive arbejde med mennesker for medarbejderne og derved for de mennesker, som er brugere vaf de sociale behandlingstilbud.